Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được Tiến Thọ thu thập nhằm mục đích sử dụng trong các hoạt động của công ty. Khi khách hàng đến giao dịch tại các chi nhánh của Tiến Thọ hoặc giao dịch thông qua nền tảng Website, đường link mà Tiến Thọ kết nối với khách hàng, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như:

• Họ & tên

• CCCD/CMTND

• Địa chỉ email

• Số điện thoại liên hệ

• Địa chỉ khách hàng

• Hình ảnh, nội dung trao đổi qua tin nhắn/kênh tổng đài khác,….

Mục đích sử dụng thông tin

• Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Tiến Thọ.

• Giải quyết khiếu nại.

• Xử lý đơn hàng Online/Offline: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc hủy đơn hàng, hoàn tiền (nếu có).

• Xác nhận các thông tin về bảo mật thông tin khách hàng.

• Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

• Khảo sát khách hàng nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm khách hàng.

• Các mục đích khác nhằm phục vụ khách hàng.

Những bên liên quan có thể tiếp cận thông tin khách hàng

Các đối tác giao hàng mà Nhà sách Tiến Thọ hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi được nêu tại phần “mục đích sử dụng thông tin”.

Cam kết bảo mật thông tin

Nhà sách Tiến Thọ không tiết lộ thông tin của khách hàng. Thông tin của khách hàng được sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng và trong phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đối với cá nhân khách hàng.

Phương tiện, công cụ để khách hàng tiếp cận & chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng gọi vào số hotline của Nhà sách Tiến Thọ 18004819 hoặc gửi mail về hòm thư CSKH của Tiến Thọ (.………..) Nhà sách sẽ tiến hành xác nhận thông tin và thực hiện thay đổi thông tin cho khách hàng.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline Hotline: 1800 4819
x